Πωλήσεις κτιρίων επαγγελματικών χώρων στην περιοχή Κέντρο Αθήνας

1 αγγελία

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Σούτσου (Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο)

€ 1.100.000 1.450 τ.μ.

  • € 759/τ.μ.
  • 1 Χώρος

Οικόπεδο 211 μ2
Σύνολο επιφανειών ανωδομής : 1089,72 μ2 εκ των οποίων 760,17 μ2 κυρίας χρήσεως και 329,48 μ2 κοινόχρηστοι
Υπόγειο Α : 180 μ2
Υπόγειο Β : 180 μ2
Ισόγειο : 148,73 μ2 εκ των οποίων 62,...

Κωδ. 4265495